Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterinio projektavimo operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520612

Valstybinis kodas

T32061201

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS III

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS III
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-04

Programos moduliai

20166

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Modulinė kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesinio mokymo programa skirta parengti asmenį, teikiantį kompiuterinio projektavimo paslaugas – AutoCAD programa braižyti įvairaus sudėtingumo brėžinius. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.