Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterinio projektavimo operatorius, LTKS III

Pavadinimas anglų kalba

Computer aided design operator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01806

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-04

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: dirba dokumentų rengimo programomis, naudoja išorinius kompiuterio įtaisus, perteikia objektų formą, spalvą, medžiagiškumą, vaizduoja objektus pagal reikalavimus, konstruoja gaminius, maketuoja vizualinius reklamos objektus, parengia leidinio maketą, sukuria internetinio puslapio grafinį vaizdą, įformina grafinę dokumentaciją, braižo geometrinius elementus, kuria blokus ir juos taiko projektuojant objektus, formuoja statybinius brėžinius, formuoja mechanikos brėžinius, formuoja kinematines ir elektros schemas, braižo medinių konstrukcijų, baldų surinkimo brėžinius.