Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Multimedijos paslaugų teikėjo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540613

Valstybinis kodas

T43061302

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Programinės įrangos, taikomųjų programų kūrimas ir analizė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Multimedijos paslaugų teikėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Multimedijos paslaugų teikėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Programos moduliai

20110

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji multimedijos paslaugų teikėjai teoriniuose užsiėsimuose mokomi: profesijos technologinių žinių ir informacinių technologijų, Praktinių užsiėmimų metu mokomi: kompiuterinės grafikos kūrimo, vaizdo ir garso medžiagos kūrimo, redagavimo, montažo, tinklalapių kūrimo, kompiuterinės technikos eksploatavimo, taikomųjų programų naudojimo, operacinių sistemų derinimo. Praktika atliekama įmonėse, kurios dirba reklamos ir dizaino srityse, garso ir vaizdo produktų kūrimo ir redagavimo srityse. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Baigus šią programą mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.