Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Multimedijos paslaugų teikėjas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Multimedia service provider

Valstybinis kodas

PROFKVAL01627

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-05-02

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją reikalinga norint dirbti reklamos ir dizaino agentūrose, visuomenės informavimo, viešosios komunikacijos įmonėse ir organizacijose ar jas steigiant.
Asmuo įgijęs multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją, turi:
- gebėti naudotis fotoaparatais, filmavimo kameromis, garso įrašymo įranga. Gebėti atlikti vaizdo montažą, jį koreguoti, kurti grafikos elementus, trimačius ir dvimačius vaizdus, animaciją, parinkti ir suderinti kompiuterinę techniką darbui, naudotis įvairiomis taikomosiomis programomis.
- žinoti kompiuterinio raštingumo reikalavimus, įvairių taikomų technologijų skirtumus, suderinamumo ypatumus, darbo saugos ir higienos reikalavimus.
- mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai, savarankiškai, organizuoti savo darbą, skaityti techninę literatūrą, būti etišku, atidžiu ir sąžiningu.
Sėkmingam multimedijos paslaugų teikėjo darbui reikalingi šie bendrieji gebėjimai: mokymosi ir problemų sprendimo, socialinio ir pilietinio sąmoningumo, iniciatyvumo ir verslumo, sveikatos tausojimo ir darbo saugos, komandinio darbo, kritinio mąstymo, profesinės etikos. Asmeninės savybės: komunikabilumas, greita orientacija, kūrybingumas, kruopštumas, sąžiningumas, darbštumas, pareigingumas, dėmesingumas, paslaugumas, atsakingumas.
Multimedijos paslaugų teikėjo kvalifikaciją galimą įgyti profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal multimedijos paslaugų teikėjo mokymo programą.
Multimedijos paslaugų teikėjo programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.
Baigus šią programą, mokslą galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų srities programas.