Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Sveikatos psichologija (anglų k. - Health Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, -, -
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX003

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450313

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-01
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas(-ai):
parengti kompetentingus psichologijos bakalaurus, pasižyminčius moksliniu įžvalgumu ir poreikiu tobulėti, turinčius tvirtus mokslinių psichologijos žinių pagrindus ir gebančius juos profesionaliai taikyti asmens bei visuomenės sveikatos ir gerovės srityje, pasiruošusius tęsti studijas magistrantūroje.
Studijų rezultatai:
1) Gebės pasirinkti studijų ir veiklos kryptį remdamasis bazinių psichologijos sričių ir pagrindinių psichologo veiklos krypčių supratimu;
2) Gebės įvertinti biologinių veiksnių svarbą paaiškinant psichologines problemas ir atsižvelgti į šiuos veiksnius pasirenkant tinkamas profesinės veiklos strategijas;
3) Gebės taikyti psichologijos teorijas asmens, grupės ir visuomenės lygmeniu savo profesinėje veikloje;
4) Gebės parinkti tinkamus psichologinės diagnostikos metodus priklausomai nuo psichologinės problemos ir konteksto;
5) Gebės įvertinti asmens problemos pobūdį ir parinkti tinkamą psichologinio poveikio būdą bei įvertinti jo rezultatą;
6) Gebės parengti ir taikyti edukacines bei profilaktines psichologines priemones bei programas;
7) Gebės dirbti laikydamasis profesinės psichologo etikos principų;
8) Gebės taikyti psichologo profesines kompetencijas atsižvelgiant į sveikatos priežiūros sistemos poreikius, lūkesčius ir specifiką
Mokymo ir mokymosi veiklos:
Mokymo(si) veiklos ir taikomi studijų metodai:
1) į studentus orientuotos veiklos – seminaras, įtraukiamoji paskaita, atvejo analizė, praktikos dienoraštis,
2) veiklos, akcentuojančios dėstytojo darbą – paskaita, konsultacija,
3) veiklos, akcentuojančios dėstytojo vadovavimą – seminaras, diskusija, įtraukiamoji paskaita,
4) studento savarankiškas darbas – terminų mokymasis, informacijos paieška
5) veiklos, pagrįstos problemų sprendimu – diskusija, filmo analizė,
6) veiklos, pagrįstos užduotimis – atvejo analizė, teksto analizė, informacijos paieška, dokumentų analizė,
7) veiklos, pagrįstos moksliniais tyrimais – mokslinės literatūros analizė, tyrimo planavimas ir vykdymas,
8) mokymas naudojant laboratorinę praktiką – praktikos darbai,
9) veiklos, grindžiamos įžvalgomis – filmo analizė, atvejo analizė, teksto analizė,
10) mokymasis darbo vietoje – praktika, stebėjimas, praktikos dienoraštis,
11) veiklos, pagrįstos grupiniu darbu – darbas grupėje, diskusija, socialinis eksperimentas, situacijos modeliavimas.
Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Egzaminas žodžiu, egzaminas raštu, testavimas, individualios užduoties parengimas, grupinės užduoties parengimas, atvejo analizė, esė, pristatymas grupėje, praktikos dienoraštis, praktikos vadovo atsiliepimas, kursinio ir baigomojo darbų parengimas ir gynimas.

Specializacijos:
– – –
Studento pasirinkimai:
Galima pasirinkti dalykus:
pasirenkami arba kitos krypties dalykai (alternatyvūs bendrojo universitetinio arba psichologijos specialaus lavinimo dalykai), viso 16 ECTS;
laisvai pasirenkami universitetinių studijų dalykai, viso 15 ECTS.
Studijų programos skiriamieji bruožai:
Unikali universiteto struktūra sudaro sąlygas vykdyti ir kompleksiškai plėtoti studijų, mokslo ir klinikinę veiklą, integruotai mokyti psichologijos ir sveikatos priežiūros pagrindų, atlikti psichologijos praktiką sveikatos priežiūros įstaigoje, kas užtikrina įvairiapusį ir į praktiką orientuotą sveikatos psichologijos išsilavinimą.