Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kūrybos komunikacija (anglų k. - Creative communication)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Komunikacija

Švietimo sritis

Žurnalistika ir informacija

Švietimo posritis

Žurnalistika ir informacija (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6114

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavusi institucija, akreditavimo terminas

Studijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX026

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450320

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programą sudaro esminės dalykų grupės: Komunikacijos įgūdžiai, Kūrybinės industrijos, Kūrybiškumo ugdymas, Komunikacijos filosofija ir teorija, Kūrybos komunikacija ir vadyba, Medijų žanrai, Medijų dramaturgija.
Studijų programoje numatyta, kad nuo studijų vidurio studentas gali rinktis studijų pobūdį: gilesnę specializaciją toje pačioje kryptyje arba bendrojo universitetinio lavinimo dalykus.
Studijų programoje numatyta profesinė praktika.
Studijų programos baigimui būtinas bakalauro baigiamasis darbas.