Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medicininė ir veterinarinė biochemija (anglų k. - Medical and Veterinary Biochemistry)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Biochemija

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biochemija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras
Biomedicinos technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-41

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121DX001

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450512

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programa sudaryta taip, kad pradžioje mokomasi bendrųjų universitetinių dalykų ir studijų krypties dalykų pagrindų. Iš bendrųjų universitetinių dalykų - tarptautinė profesinė terminija ir specialybės kalba bei užsienio kalba (anglų). Iš studijų krypties dalykų pagrindų - bendroji ir neorganinė chemija, analizinė chemija, aplinkos chemija ir veterinarinė sanitarija, fizikinė ir koloidų chemija bei organinė ir bioorganinė chemija, bendroji biologija ir genetika. Įsisavinus šiuos pagrindinius dalykus, mokomasi fizikinių-cheminių tyrimų metodų, biochemijos, histologijos, mikrobiologijos, bendrosios ir molekulinės patologijos, ląstelės biologija, molekulinės biologijos ir kitų biomedicinos grupės dalykų. Biochemijos kompetencijoms formuoti yra mokomasi taikomųjų gamtos, matematikos ir statistikos dalykų - biologinės fizikos, aukštosios matematikos ir tikimybių teorijos pagrindų, bioinformatikos ir kt.) . Praktinio darbo įgūdžiai ugdomi praktikų metu. Dėl rotacijos būsimieji bakalaurai turės galimybę atlikti praktiką medicinos ir veterinarijos diagnostinėse laboratorijose, maisto ir jo žaliavų kontrolės laboratorijose bei mokslinėse laboratorijose.