Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešoji politika ir vadyba (anglų k. - Public policy and management)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Politikos mokslai

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Politikos mokslai ir pilietinis ugdymas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

180
Ištęstinė, 4,5, Metais
Nuolatinė, 3, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX061

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450312

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji viešosios politikos bakalaurai studijuoja Lietuvos ir Europos Sąjungos politines sistemas, politologiją ir viešosios politikos analizę, švietimo, sveikatos apsaugos, energetikos, žemės ūkio, aplinkos, darnios plėtros, regionų plėtros, Europos Sąjungos struktūrinę ir kt. politikas, tarkultūrinę komunikaciją ir profesinę užsienio kalbą, politikos komunikaciją; susipažįsta su viešojo administravimo bei šiuolaikinėmis politinėmis teorijomis.
Be to, studijuojama vadybos, teisės ir ekonomikos dalykai: organizacinė elgsena, strateginis valdymas, teritorinė savivalda ir valstybės tarnyba, konstitucinė teisė, administracinė teisė, mikroekonomika, makroekonomika, statistika. Atliekama 8 savaičių praktika valstybės valdymo institucijose, savivaldybėse ir visuose organizuotos pilietinės visuomenės grupėse, kurios įtakoja politikos formavimo procesą municipaliniu, valstybiniu lygiu ar tarptautinėse organizacijose (Europos Sąjunga, Jungtinės Tautos ir kitos).