Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Scenografija (anglų k. - Scenography)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

160
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Mykolo Romerio universitetas

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Scenografija BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pagrindiniai studijų dalykai: Tapyba, Piešimas, Scenografijos kompozicija ir sceninis kostiumas (aukščiau paminėti dalykai studijuojami nuosekliai visų studijų metu), Kostiumo istorija ir konstrukcija, Vakarų meno istorija, Literatūros, dramaturgijos ir teatro istorija, Teatro technikos ir konstravimas (apima apie 60 % studijų programos). Taip pat studijuojami kiti dailės istorijos, vizualiosios kultūros, bendrąjį universitetinį išsilavinimą teikiantys dalykai.
Praktikos: mokomosios Tapybos, Sceninio kostiumo konstravimo, Scenos apšvietimo dizaino, technikos ir technologijų, Lėlių teatro technologijos praktikos (iš viso 12 savaičių - 18 kreditų, apima apie 8 % studijų programos).