Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Scenografija (anglų k. - Scenography)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Mykolo Romerio universitetas

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Scenografija BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX022

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programos tikslas - ugdyti jaunosios kartos talentus - scenografus, gebančius produktyviai įsilieti į kultūrinį, intelektualinį gyvenimą, kurti intelektualines ir menines vertybes, jas populiarinti, ugdyti pilnaverčius ir konkurentabilius asmenis darbo rinkoje (pirmiausia kūrybinėje srityje), tuo pačiu kelti kultūros srities prestižą ir prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.
Scenografija tai pasaulyje pripažinta ir prestižine laikoma specialybė. Lietuvos teatras ir scenografai yra pripažinti pasaulyje. Užsienyje dirbantys lietuviai režisieriai dažnai dirba su savo kūrybine komanda, į kurią įeina ir lietuviai scenografai. Lietuvos scenografai, t.y. Vilniaus dailės akademijos auklėtiniai, yra paklausūs Europos teatruose (teiginiai grindžiami nuo 1991 m. kaupiamais duomenimis apie scenografijos absolventų pasiekimus, kūrybą ir įsidarbinimą). Būtina pastebėti, kad scenografo darbo erdvė prasiplėtė kur kas toliau nei tradicinis teatras, atsivėrė naujos scenografo gebėjimų pritaikymo sritys ir galimybės specializuotis (viešieji renginiai ir viešųjų erdvių scenografija, televizija, naujos galimybės kine ir t.t.).
Baigęs pirmosios pakopos studijų programą absolventas gali: dirbti pagal studijuotą scenografijos specialybę; verstis privačia dailininko praktika (pvz., kaip tapytojas ar piešėjas, dizaineris ir kt.); dirbti srityse, kuriose reikalingi tokie gebėjimai kaip informacijos valdymas, komunikabilumas ir t. t.; studijuoti antrosios pakopos Scenografijos ar kitoje dailės arba meno istorijos krypties antrosios pakopos studijų programoje.