Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Policijos veikla (anglų k. - Police Activities)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Visuomenės saugumas

Švietimo sritis

Saugos paslaugos

Švietimo posritis

Asmens ir turto apsauga

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121JX056

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6451032

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Policijos veiklos programoje, atsižvelgiant į Visuomenės saugumo krypties reglamentą, numatomos pakankamai plačios, būtinos šiuolaikiško policijos pareigūno parengimui, studijos. Numatoma suteikti žinių padedančių geriau suprasti vadybos ir viešojo administravimo principus bei dėsnius, įgyti problemų sprendimo, gebėjimo bendrauti ir bendradarbiauti įgūdžius, mokėti sukurti partnerystės ryšius su visuomene. Akcentuojamos viešosios teisės dalykų studijos. Sėkmingai baigusiems šią Visuomenės saugumo studijų krypties Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo bakalauro laipsnis.
Būsimieji policijos veiklos specialistai studijuoja tradicinius bendrauniversitetinius, teisės, vadybos ir viešojo administravimo, visuomenės studijų bei specialiuosius, betarpiškai su policijos veikla susietus dalykus. Iš viso studijuojami 39 privalomi ir 4 laisvai pasirenkami dalykai.
Pirmame, antrame ir trečiame studijų kursuose vyksta mokomoji praktika teritorinėse policijos įstaigose. Būsimieji pareigūnai lavina praktinius profesinius mokėjimus pagrindinėse pirminės grandies policijos pareigūno veiklos srityse; formuoja organizacinius pareigūno gebėjimus viešosios tvarkos ir visuomenės saugumo užtikrinimo srityje bei ugdo specifinius pareigūno įgūdžius atskleisti nusikalstamas veikas ir vykdyti ikiteisminį tyrimą.
Studijų pabaigoje ginamas baigiamasis darbas.
Sėkmingai baigusiems Policijos veiklos programą suteikiamas Visuomenės saugumo krypties bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Kita informacija:
http://www.mruni.eu/lt/padaliniai/fakultetai/viesojo_saugumo/apie_fakulteta/