Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Aplinkos objektų dizainas (anglų k. - Environmental Objects Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6109

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX037

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dizaino bakalaurai, studijuoja specialybės užsienio kalbą, informacijos valdymą, specialybės lietuvių kalbą, filosofiją; vizualinę raišką, projektinę grafiką, dvimatę ir trimatę kompozicijas, spalvotyrą, fotografiją, skaitmeninę vizualizaciją, dizaino teoriją, reklamos psichologiją, ženklodarą ir komunikaciją, dizaino vadybą ir marketingą, bioniką ir ekodizainą, architektūros ir urbanistikos, kraštovaizdžio architektūros pagrindus, meno ir dizaino istorijas, projektavimą, dizaino alternatyvas ir kitus dalykus.
Praktikos organizuojamos keturiais etapais: paveldo praktika, technologinė praktika, projektavimo praktika, priešdiplominė praktika. Praktikų trukmė - 400 valandų.
Aplinkos objektų dizaino programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą.