Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medicininė ir veterinarinė genetika (anglų k. - Medical and Veterinary Genetics)

Studijų krypties grupė

Gyvybės mokslai

Studijų kryptis

Genetika

Švietimo sritis

Biologija ir susiję mokslai

Švietimo posritis

Biologija ir susiję mokslai (plačiosios programos)

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Gyvybės mokslų bakalauras
Biomedicinos technologas

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6125

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

210
Nuolatinė, 3,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

LSMU_Genetika_2022.pdf
Išvadų išrašo vertimas_LSMU_Genetika_2022.pdf

Valstybinis kodas

6121DX002

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450510

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Pirmaisiais studijų metais studentai įgis bendrosios biologijos, genetikos ir biochemijos, žmogaus ir gyvūnų anatomijos ir fiziologijos, ląstelės biologjos, mikrobiologijos ir virusologijos žinias ir gebėjimus, kad jis galėtų gilintis į specialiosios (profesinės) dalies dalykus. Specialiojoje programos dalyje studijuojami medicininės genetikos, veterinarinės genetikos, ekloginės ir populiacinės genetikos, biotechnologijos genų inžinerijos, genetiškai modifikuotų organizmų, psichogenetikos dalykai.. Praktika (300 val.) atliekama ketvirtaisiais studijų metais, apima septynis specialiųjų studijų dalykus, atliekama įvairiose genetinių tyrimų laboratorijose. Studijų programa baigiama bakalaurinio baigiamojo darbo rengimu bei gynimu viešame gynimo komisijos posėdyje.