Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Naujųjų medijų menas (anglų k. - New Media Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6116

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

VDU_Naujųjų Medijų Menas_2015.pdf

Valstybinis kodas

6121PX034

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai studijuoja šiuos privalomus specialybinius dalykus: Audiovizualinė kultūra ir industrija, Šiuolaikinio meno kalba, Vizualinės komunikacijos pagrindai, Naujųjų medijų meno pagrindai, Naujųjų medijų meno raida, Kino teorija ir istorija, Fotografijos teorija ir istorija, Videomeno teorija ir praktika, Garso meno teorija ir praktika, Multimedija technologijos, Fotografijos pagrindai, Videomeno pagrindai, Kompiuterinės grafikos pagrindai, Skaitmeninės garso technologijos, Multimedija ir animacija, Medijų meno projektų valdymas, Vizualumas ir kūrybinės industrijos, Kūrybingumas ir asmeninė vadyba, Medijų menas ir kuratorystė. Taip pat studentai gali rinktis pasirenkamuosius studijų dalykus. Iš viso studijuojama 40 dalykų.
Studijų metu atliekama Pažintinė praktika ir Priešdiplominė praktika. Studijų programa baigiama bakalauro darbu. Baigiamąjį darbą (kūrybinį projektą) sudaro teorinė ir praktinė dalys. Baigusiajam studijas suteikiamas audiovizualinio meno bakalauro kvalifikacinis laipsnis.