Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Garso režisūra (anglų k. - Sound Directing)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Muzika

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Režisierius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6106

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-9

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX054

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji audiovizualinio meno bakalaurai, garso režisieriai studijuoja kino bei garso įrašymo istoriją, garso įrašymą filmavimo aikštelėje, TV ir kino režisūros pagrindus, garso dizainą, TV ir radijo technologiją, filmo garso bei muzikos įrašų analizę, patalpų įgarsinimą, garso studijos akustiką, kino ir teatro muziką, aranžavimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta etapais: mokomojoje kino studijoje, garso aparatinėje bei įrašų studijoje, TV, radijo, kino bei reklamos gamybos studijose. Praktinių studijų trukmė – 15 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami garso įrašymo, muzikos, garso bei teksto apdorojimo, dislokavimo, TV ir radijo laidų įgarsinimo bei kt. gebėjimai.
Garso režisūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti audiovizualinio meno bakalaurais, garso režisieriais.