Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dailės ir interjero restauravimas (anglų k. - The restoration of art and interier heritage)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Meno objektų restauravimas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų magistras
Restauratorius

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

120
Nuolatinė, 2, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-3

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA MA_The restoration of art and interier heritage.docx

Valstybinis kodas

6211PX006

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės magistrai, dailės ir interjero restauratoriai studijuoja interjero elementų konservavimą ir restauravimą, molbertinės tapybos restauravimą ir atributavimą, sieninės tapybos restauravimą, tapybą ir dailės kūrinių kopijavimą, skulptūros restauravimo metodus, skulptūrą ir jos kopijavimą, cheminius ir fizikinius dailės kūrinių tyrimus, dailės kūrinių restauravimo metodus ir istorines technologijas, piešimą ir kt.
Praktinės studijos vyksta mokomojoje praktikoje, kurios metu restauruojamidailės kūriniai. Praktinių studijų trukmė – 4 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami tiriamųjų darbų atlikimo, pagrindinių konservavimo ir restauravimo procedūrų atlikimo, darbo procesų dokumentacijos ir kt. gebėjimai.
Dailės ir interjero restauravimo studijų programa skirta asmenims, turintiems dailės (freskos-mozaikos, skulptūros, tapybos) krypties ar architektūros srities bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir siekiantiems tapti dailės magistrais, dailės ir interjero restauratoriais.