Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Psichologija (anglų k. - Psychology)

Studijų krypties grupė

Socialiniai mokslai

Studijų kryptis

Psichologija

Švietimo sritis

Socialiniai mokslai

Švietimo posritis

Psichologija

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Socialinių mokslų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6119

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Ištęstinė, 6, Metais
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-5

Akreditavimo vertinimo išvados

LCC_tarptautinis_universitetas_Psichologija_B_2014.pdf

Valstybinis kodas

6121JX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450313

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji psichologijos bakalaurai studijuoja dalykus, reikalingus darbui su psichologija susijusiose srityse, mokomi teorinių ir empirinių pagrindų, kaip suprasti individo ir bendruomenės elgseną. Studijų metu didelis dėmesys skiriamas bendrajai erudicijai, taip pat mokslinių tyrimų metodologijai.

Numatyta specialybės praktika.

Psichologijos studijų programa skirta asmenims, turintiems ne žemesnį kaip vidurinį išsimokslinimą.