Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Architektūra (anglų k. - Architecture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Architektūra

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Architektūra ir urbanistika

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras
Architektas, LTKS VI

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-18

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX048

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450731

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji architektai studijuoja projektavimą, specialybinę kompoziciją, konstravimą, kompiuterinį projektavimą, grafinio projektavimo pagrindus, mokslinio darbo organizavimo pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta trimis etapais: apmatavimo praktika, statybos technologinė praktika, aplinkos formavimo praktika. Praktinių studijų trukmė 120 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami brėžinių rengimo, kompiuterinių programų naudojimo ir kt. gebėjimai.
Architektūros studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą ir siekiantiems tapti architektais.