Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Animacija (anglų k. - Animation)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Medijų menas_2023.pdf
Išvadų išrašo vertimas_VDA_Medijų menas_2023.pdf

Valstybinis kodas

6121PX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programa skirta rengti menininkus, gebančius savo kūrybai pritaikyti animacinę raišką, galinčius įgyvendinti individualius kūrinius ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, kritiškai mąstyti, užsiimti menine tiriamąja veikla, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą.
Studijų eigoje nuosekliai derinamas formuluojamų uždavinių sudėtingumas su atitinkamomis animacijos technologijomis. Gilinantis į išplėstinės animacijos sampratą tiek teoriniais, tiek praktiniais būdais, į animacijos lauką šalia tradicinių formų - kinematografinės pieštinės animacijos - įvedamos kitos su animacija netiesiogiai susijusios technologijos, tokios kaip dirbtinis intelektas, virtuali ir papildyta realybė (VR, XR, AR), performatyvaus žanro elementai, sintetinės ir biologinės gyvybės formos.
Absolventai mokės apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, formuluoti meninius tikslus ir pagrįstai pasirinkti meninės išraiškos priemones kūrybinių sumanymų įgyvendinimui. Taip pat argumentuotai pagrįsti naudojamas raiškos priemones, kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno kontekste. Tirdami animacijos apraiškas ir formas tikrovėje gebės išnaudoti įvairialypių medijų formas savo kūryboje.
Studentai įgyja vadybinės, kuratorinės bei komunikacinės patirties, pristatydami savo kūrinius parodose, festivaliuose ir interneto platformose. Taip pat siūlomos mobilios ir tarptautinės mokymo(si) galimybės: išvykstamosios praktikos į VDA praktikų bazes (Nida, Druskininkai, Panemunės pilis) ir kitur, lankymasis tarptautiniuose meno renginiuose, naudojimasis Erasmus+ ir KUNO mobilumo programomis. Taip pat turėdami galimybę naudotis fotografijos, animacijos, VR, medijų ir įvairių VDA dėstomų technologijų laboratorijomis, studentai gali išbandyti įvairias kūrybos raiškas: nuo keramikos iki 3D staklių ir elektronikos.
Absolventai gebės užsiimti individualia kūrybine veikla, taip pat galės dirbti animacijos, grafinio dizaino studijose, reklamos agentūrose, televizijos studijose, kine ir kitose kūrybinėse industrijose, dalyvauti meniniuose projektuose, parodose, animacijos festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje, tęsti studijas magistrantūroje.