Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Animacija (anglų k. - Animation)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX011

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2020-07-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programa skirta rengti menininkus animatorius, gebančius savo kūrybai pritaikyti tiek įprastas grafines, tiek kompiuterines animacijos technologijas, galinčius įgyvendinti individualius projektus ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą..
Absolventas moka apibrėžti savo kūrybinių interesų lauką, formuluoti meninius tikslus ir pagrįstai pasirinkti meninės išraiškos priemones kūrybinio sumanymo įgyvendinimui, taip pat argumentuotai pagrįsti naudojamas raiškos preimones. Geba kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno kontekste, perteikti informaciją animacijos srities specialistams bei plačiai besidominčiai auditorijai. Studijų eigoje nuosekliai derinamas formuluojamų uždavinių sudėtingumas su atitinkamomis animacijos technologijomis. Studijuojama meno teorija ir praktika, atliekami animacijos kūriniai, siekiant profesinio meistriškumo.
Absolventai turi pakankamas meno istorijos ir teorijos žinias, šiuolaikinį animacijos ir medijų konteksto suvokimą, geba formuluoti kūrybinio darbo tikslus, motyvuotai pasirinkti išraiškos preimones, profesionaliai vertinti savo srities kūrybą, pristatyti savo darbus žodžiu ir raštu ne tik specialistams bet ir platesnei auditorijai. Baigus šias studijas asmenys ištobulina mokymosį įgūdžius, turi vadybinių sugebėjimų, gali rinkti savo srities informaciją, daryti išvadas ir savarankiškai tęsti studijas.
Baigę studijas absolventai gali dirbti animacijos, grafinio dizaino studijose, reklamos agentūrose, televizijos studijose, kine ir kitose kūrybinėse industrijose, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti meniniuose projektuose, animacijos festivaliuose ir konkursuose Lietuvoje bei užsienyje, tęsti studijas magistrantūroje.