Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Fotografija ir medijos menas (anglų k. - Photography and media arts)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Medijų menas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Audiovizualiniai ir medijų menai

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Medijų menas_2023.pdf
Išvadų išrašo vertimas_VDA_Medijų menas_2023.pdf

Valstybinis kodas

6121PX014

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450211

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Fotografijos ir medijos meno programa siūlo kūrybiškas ir inovatyvias studijas, apjungiančias meną ir medijas. Jos tikslas – parengti menininkus, sugebančius savarankiškai ir kūrybiškai naudoti įvairias fotografijos, videografijos, garso ir naujųjų medijų technologijas, įgyvendinti individualius meno kūrinius ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose. Studentai įgyja gebėjimų kurti, naudodami įvairias medijas - nuo analoginės fotografijos iki virtualios realybės, hibridinių medijų formų ar tarpdisciplininių meno praktikų. Studentai įgyja vadybinės, kuratorinės bei komunikacinės patirties, pristatydami savo kūrinius parodose, festivaliuose ir interneto platformose. Studijų programoje naudojamos aktyvios studijų formos: dalyvavimas parodinėje ir festivalinėje veiklose, diskusinės paskaitos, seminarai, kūrybinės ir technologinės dirbtuvės, susitikimai su medijų profesionalais bei menininkais. Taip pat siūlomos mobilios ir tarptautinės mokymo(si) galimybės: išvykstamosios praktikos į VDA praktikų bazes (Nida, Druskininkai, Panemunės pilis) ir kitur, lankymasis tarptautiniuose meno renginiuose, naudojimasis Erasmus+ ir KUNO mobilumo programomis. Taip pat turėdami galimybę naudotis fotografijos, animacijos, VR, medijų ir įvairių VDA dėstomų technologijų laboratorijomis, studentai gali išbandyti įvairias kūrybos raiškas: nuo keramikos iki 3D staklių ir elektronikos.
Fotografijos ir medijos meno programos absolventai gali užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti meno projektuose Lietuvoje ir užsienyje, dirbti kūrybinėse industrijose, tęsti studijas magistrantūroje. Absolventai aktyviai įsilieja į Lietuvos kultūrinį kontekstą ir įtakoja šiuolaikinio meno bei medijų procesus.