Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Interjero dizainas (anglų k. - Interior design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-65

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Dizainas_2023.pdf
VDA_Dizainas_2023_Išvadų išrašo vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6121PX017

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Interjero dizaino bakalauro studijų programa skirta rengti interjero dizainerius, įsisavinusius interjero dizaino, architektūros ir dailės pagrindus, esmines kultūros raidos istorines ypatybes, gebančius taikyti naujausius pasiekimus ir pasirinkti tinkamiausius metodus inicijuojant, organizuojant ir valdant kūrybinius projektus, dirbti individualiai ir komandoje, t. y., savarankiškai kurti - projektuoti ir įgyvendinti kūrybines idėjas, taikant specialybės ir kitus meninės raiškos būdus, analizuojant ir interpretuojant, vertinant ir įtakojant savo specialybės procesus, jų vietą bendrame kultūros kontekste.
Interjero dizaino bakalauro programa užtikrina šių studijų absolvento profesinį pasirengimą savarankiškai kūrybinei veiklai interjero srityje, suteikia galimybę įsilieti į kūrybinį procesą architektūriniame ir (arba) dizaino kolektyve. Platus universitetinio lygio meno srities išsilavinimas sudaro prielaidas bendradarbiauti ir kitose meninės kūrybos kryptyse.
Pagrindinis interjero dizaino bakalauro studijų programos Klaipėdoje tikslas - išugdyti specialistą, gebantį kurti tiek Lietuvos, tiek pasaulio konkurencinėje aplinkoje. Studijų programa siekiama „užauginti“ profesionalą, modernų dizainerį, įsisavinusį interjero dizaino, architektūros ir dailės pagrindus. Gebantį ne tik projektuoti, bet ir įgyvendinti kūrybines idėjas, mokantį dirbti ne tik individualiai ar komandoje, bet ir bendradarbiaujant su gretutinių specialybių atstovais. Baigę interjero dizaino bakalauro studijas, absolventai galės tęsti mokslus giminingo profilio magistrantūroje VDA katedrose bei kitose tos pačios krypties mokymo įstaigose Lietuvoje ar užsienyje.
Profesionalus dėstytojų kolektyvas užtikrina puikią mokymo ir įgūdžių įgijimo metodiką.