Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Tekstilės menas ir dizainas (anglų k. - Textile Art and Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-38

Akreditavimo vertinimo išvados

SV4-178 VDA Tekstilė 612W10010_2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX029

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės bakalaurai, tekstilės dailininkai studijuoja tapybą, piešimą, grafiką, kompiuterinę grafiką, kompoziciją, medžiagų struktūrą ir analizę, darbus iš medžiagos ir kt.
Praktinės studijos vyksta atliekant vasaros praktiką. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami gobelenų audimo, projektų kūrimo, komponavimo ir kt. gebėjimai.
Tekstilės studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailės bakalaurais, tekstilės dailininkais.