Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Taikomoji grafika (anglų k. - Applied graphics)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Taikomoji grafika BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX025

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Taikomosios grafikos bakalauro studijų programos tikslas – parengti konceptualiai ir novatoriškai mąstančius kūrybininkus / plataus profilio grafikos meno specialistus, gebančius dirbti iliustracijos, kompiuterinių žaidimų, komikso, vizualinės komunikacijos bei leidybos industrijose. Suteikiant meno teorijos žinias bei įvairių klasikinių ir naujųjų / eksperimentinių grafikos technologijų gebėjimus specialistas laisvai gali konkurencingai dalyvauti socialinės ir konceptualiosios grafikos meno srityse, kurti estampus, dalyvauti meno parodose Lietuvoje ir užsienyje, realizuodamas interdiscipliniškus kūrybinius projektus ir idėjas. Programa atskleidžia taikomąją grafiką ne tik kaip savarankišką, multidisciplinišką meno sritį, tačiau kaip ir lanksčią vizualinės komunikacijos priemonę, o suteiktos socialumo, vadybos ir komandinio darbo žinios specialistui leidžia laisvai dirbti didelėje komandoje, tapti lyderiu, pačiam sau susikurti darbo vietą bei savarankiškai vykdyti plataus mąsto projektinę / kultūrinę veiklą. Stiprios grafikos meno tradicijos ir ilgametė praktika sukūrė puikias sąlygas studijuoti programą betarpiškai bendraujant su pripažintais šios ir gretutinių sričių (pvz., fotografijos) menininkais ir teoretikais, tapti bendrų kūrybinių procesų dalyviais.