Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

3D meno objektai: stiklas, skulptūra, keramika (anglų k. - 3D Art Objects: Glass, Sculpture, Ceramics)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-26

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX024

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Studijų programa skirta parengti skulptūros, keramikos, stiklo menininkus, gebančius kurti erdvinius meno objektus, galinčius savo kūrybai pritaikyti šiuolaikinės kompiuterinės grafikos technologijas ir kompiuterizuotą staklių valdymą, įgyvendinti individualius projektus ir dalyvauti kolektyviniuose kūrybiniuose projektuose, kritiškai mąstyti, reflektuoti ir reprezentuoti savo kūrybinę veiklą.
Studijų programa ugdo gebėjimus apibrėžti kūrybinių interesų lauką, formuoti meninius tikslus ir pagrįstai pasirinkti meninės išraiškos priemones kūrybinio sumanymo įgyvendinimui. Erdvinių meno objektų kūryboje derinti įprastas skulptūros, keramikos ar stiklo meno bei skaitmenines technologijas skatinančias naujoviškai realizuoti meno idėjas. Praktinių kūrybinių užsiėmimų metu studentai įgyja gebėjimus valdyti įvairius plastinės raiškos ir komponavimo būdus, objekto ir erdvės santykius, siekdami stiliaus individualumo. Studijuojama meno teorija ir praktika, atliekami erdviniai ir interaktyvūs meno objektai, siekiant profesinio meistriškumo. Studentai mokomi kritiškai analizuoti savo kūrybą bei vertinti ją šiuolaikinio meno ir vizualinės kultūros kontekste, perteikti informaciją dailės specialistams ir besidominčiai auditorijai. Studijų metu kūrybiniai uždaviniai nuosekliai derinami su įvairiomis raiškos priemonėmis ir atitinkamomis skulptūros, keramikos ar stiklo meno bei skaitmeninėmis vaizdo technologijomis. Programa taip pat suteikia karjeros vadybos gebėjimų bei mokymosi įgūdžių, kad studijuoti savarankiškai.
Baigę studijas absolventai gali dirbti skulptūros, keramikos ar stiklo meno studijose, užsiimti individualia kūrybine veikla, dalyvauti meniniuose projektuose, konkursuose Lietuvoje ir užsienyje, dirbti kūrybinėse agentūrose, kūrybinių industrijų (reklamos, komunikacijos, multimedijų,) srityse, taip pat tęsti studijas magistrantūroje.