Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Skulptūra (anglų k. - Sculpture)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-37

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Skulptūra BA Telsiai 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX023

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Skulptūros programos tikslas - ugdyti savarankiškų menininkų kartą, gebančią adekvačiai vertinti meno procesus, vykstančius šiandienos pasaulyje ir juose dalyvauti.
Studijų metu ugdomi komunikabilumo, idėjų pristatymo raštu ir žodžiu įgūdžiai, organizuotumo, socialinio atsakingumo bruožai, mokoma ryšių su meno teorijos ir vadybos institucijomis.
Įgijęs bakalauro kvalifikaciją, skulptorius gali savarankiškai apibrėžti savo interesų lauką, profesionaliai kurti skulptūras, objektus interjerui ir viešosioms erdvėms, šiuolaikinio meno erdvėse ar specifinėse vietose kurti instaliacijas, atlikti perfomansus, kurti šviesos, garso ir medijų kūrinius, studijuoti magistrantūroje.
Studijuodami ir kurdami grynojo meno ideologiją ir formas, skulptoriai patenka į Lietuvos meno istoriją, gali lygiaverčiai dalyvauti pasaulinio meno procesuose, tampa įžymiais ir pripažintais menininkais.
Taikomosios skulptūros specializacijos Telšiuose studijų programos tikslas – rengti dailininkus skulptorius, suteikti jiems bendrąjį pirmos pakopos universitetinį lavinimą, t.y. žinias plečiančias akiratį ir formuojančias pasaulėžiūrą, leidžiančias suvokti socialinius procesus bei visuomenės poreikius. Taikomosios skulptūros studijų metu studentai įgyja tradicinės bei šiuolaikinės 3 D skulptūros kūrimo pagrindus, plėtoja kūrybinį individualumą, lavina praktinius įgūdžius kurdami mažųjų formų skulptūrą, interjero, eksterjero erdvinius objektus. Išmoksta tradicinių ir kitų eksperimentinių skulptūroje naudojamų medžiagų apdorojimo technologijas, susipažįsta su granitinių ir mūrinių paminklų atnaujinimo principais. Sėkmingai baigę skulptūros bakalauro programą gali tęsti studijas magistrantūroje. Absolventai turi kompetencijas dirbti individualų kūrybinį darbą, dalyvauti skulptorių bei tarpdisciplininio meno projektuose, paminklų atnaujinimo programose, organizuoti privatų meno verslą: teikti skulptoriaus paslaugas.