Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mados dizainas (anglų k. - Fashion Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

Nėra duomenų

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Dizainas_2023.pdf
VDA_Dizainas_2023_Išvadų išrašo vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6121PX019

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-11
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Mados dizaino bakalauro studijų programos tikslas – parengti aukšto profesinio lygio kostiumo dizainerį, mados specialistą, gebantį kūrybiškai naudotis sukauptomis profesinėmis žiniomis ir praktiniais gebėjimais, naujausiais mokslo ir technikos pasiekimais.
Mados dizaino bakalauro programa suteikia bendrąsias ir dalykines kompetencijas, reikalingas išugdyti profesinių įgūdžių turintį mados dizainerį. Programoje siekiama išugdyti individualaus meninio stiliaus bei pasaulėžiūros pagrindus įgijusį, socialiai atsakingą, gebantį dirbti savarankiškai ir pritaikyti įvairių dizaino technologijų žinias bei įgūdžius mados dizainerį. Studijų procese akcentuojamas mados ir kitų dizaino, dailės sričių tarpdisciplininis ryšys, mados dizaino raiškos galimybes plečianti šiuolaikinio meno specifika, humanitarinių dalykų įsisavinimo ir bendrakultūrinių procesų supratimo svarba kūrybos procese. Absolventai geba dirbti individualiai ir grupėje, dalyvauti projektuose, formuojami kritinio mąstymo ir reflektavimo įgūdžiai, vertinimo nuostatos, įgalinančios įvairiapusiškai suvokti ir interpretuoti mados dizaino bei kitų raiškos būdų specifiką. Geba analizuoti ir įgyvendinti nedidelio sudėtingumo projektus, susijusius su skirtingų kategorijų drabužių kūrimu, derinant kūrėjo idėjas ir mados kategorijų keliamus reikalavimus. Programa parengia studentus dirbti šiuolaikinėje mados dizaino, pramonės ir individualios veiklos erdvėje, stiprina motyvaciją joje įsitvirtinti ir kūrybiškai reikštis, suteikia bendravimo su kolegomis, partneriais ir publika pagrindus.
Baigę pirmosios pakopos studijas, mados dizaineriai gali dirbti individualų kūrybinį darbą, t. p. privačiose ir valstybinėse Lietuvos bei užsienio aprangos pramonės ir prekybos įmonėse, teatruose, kino studijose, televizijoje, spaudoje.