Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafinis dizainas (anglų k. - Graphic design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-65

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA_Dizainas_2023.pdf
VDA_Dizainas_2023_Išvadų išrašo vertimas.pdf

Valstybinis kodas

6121PX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-10
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Grafinio dizaino programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos plataus profilio grafikos dizainerius profesionalus pramonei, prekybai, leidybai ir el. leidybai, paslaugų sferai, kūrybinėms industrijoms, kurie gebėtų kurti grafinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų ir vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose.
Absolventai geba kurti grafinio ir komunikacinio dizaino objektus, susijusius su įvaizdžių, identitetų, vizualinės informacijos projektavimu bei pateikimu įvairių produktų, paslaugų rinkoms tradicinėse, virtualiosiose bei interaktyviose medijose. Programoje akcentuojami tvirti profesiniai ir akademiniai ryšiai su geriausiomis Europos dizaino mokyklomis bei Lietuvos įmonėmis. Absolventai geba tikslingai taikyti žinias ir yra susiformavę profesionalų grafikos dizainerio požiūrį į specialybę. Taip pat ne tik geba taikyti naujausias technologijas susijusias su grafiniu dizainu, bet ir turi žinių, kaip įsilieti į darbo rinką, dirbti su verslu.
Baigę bakalauro programą absolventai gali dirbti reklamos, dizaino agentūrose, leidyklose, redakcijose, vidiniuose įstaigų dizaino ir rinkodaros padaliniuose. Sparčiai besiplėtojantis el. verslas ir technologinės galimybės plečia lokalinės erdvės ribas ir leidžia absolventams dirbti visame pasaulyje (on-line) iš savo darbo studijų.