Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafinis dizainas (anglų k. - Graphic design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-15

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX016

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės bakalaurai, grafinio dizaino dailininkai studijuoja Lietuvos ir visuotinę architektūros ir dailės istoriją estetiką, filosofiją ir kt.
Vykdoma specialybinė praktika. Praktinių studijų trukmė - 480 val. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami kompiuterinių programų naudojimo, braižymo, tapymo ir kt. gebėjimai.
Grafinio dizaino studijų programa skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, dailės srities gebėjimų bei siekiantiems tapti grafinio dizaino dailininkais.