Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Grafika (anglų k. - Graphic Art)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dailė

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dailė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-36

Akreditavimo vertinimo išvados

VDA Grafika BA 2017.pdf

Valstybinis kodas

6121PX015

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450213

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji dailės bakalaurai, dailininkai grafikai studijuoja piešimą ir plastinę anatomiją, tapybą, kompozicijos pagrindus, grafikos technikas, kompoziciją, grafinio dizaino pagrindus ir kt.
Praktinės studijos vyksta dviem etapais: mokomoji ir etnografinė vasaros praktikos. Praktinių studijų trukmė – 12 sav. Jų metu įtvirtinami ir tobulinami vaizduojamosios ir taikomosios grafikos technologijų naudojimo, kompozicijos kūrimo, grafikos ir kt. gebėjimai.
Grafikos studijų programa yra skirta asmenims, turintiems vidurinį išsilavinimą, meninių dailės srities gebėjimų ir siekiantiems tapti dailininkais grafikais.