Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dizainas (anglų k. - Design)

Studijų krypties grupė

Menai

Studijų kryptis

Dizainas

Švietimo sritis

Menai

Švietimo posritis

Dizainas

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Pirmosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų, lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Menų bakalauras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Bakalauro diplomas, 6101

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

240
Nuolatinė, 4, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Nėra duomenų

Akreditavimo įsakymas

SV6-45

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6121PX013

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

6450212

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2021-02-15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Dizaino bakalauro studijų programos tikslas – ugdyti gaminių dizainerį, kūrybingą, plataus akiračio, kritiškai mąstančią asmenybę, gebančią kurti inovatyvias dizaino koncepcijas, konkurencingus gaminius, sprendžiančius realias problemas, susijusias su individų socialiniais, kultūriniais, funkciniais ar ekonominiais poreikiais bei patirtimis; suteikti teorines ir praktines žinias bei tiriamojo darbo pagrindus, reikalingus profesionaliai dizainerio veiklai ar tolimesnėms antros pakopos (magistro) studijoms.
Dizaino studijos grindžiamos praktine, eksperimentine veikla, paremta dizaino tyrimais, teoriniais užsiėmimais, kvalifikuotomis profesionalų konsultacijomis ir kritiniu vertinimu. Studijų metu kuriami inovatyvūs gaminiai, sprendžiantys mūsų aplinkos funkcines, socialines, kultūrines ir ekonomines problemas. Studentų ir dėstytojų sukurti projektai laimi prestižinius tarptautinius dizaino apdovanojimus, tampa realiais įmonių gaminiais, nubrėžiančiais ateities gyvenimo būdo tendencijas.
Studijų metu:
• vykdomi projektai bendradarbiaujant su verslo, pramonės įmonėmis ir socialiniais partneriais.
• vykdomos kūrybinės pratybos (workshop, masterclass), kurias veda pripažinti dizaineriai ir dėstytojai iš Lietuvos ir užsienio
• studentai dalyvauja tarptautiniuose dizaino konkursuose, vyksta stažuotis į užsienio universitetus ir įmones.
• skatinamas bendradarbiavimas ir komandinis darbas su kitų sričių studentais ir profesionalais.
• ugdomas įvairiapusiškas, kūrybingas dizaino kūrėjas, orientuotas į konkrečių problemų sprendimus
• studentai skatinami išbandyti įvairias dizaino sritis ir atrasti individualią kūrybinės veiklos kryptį
• suteikiamos galimybės naudotis modernia laboratorijų įranga ir įgyvendinti savo kūrybines idėjas.
• kuriama atvira ir draugiška studijų atmosfera kūrybingoje aplinkoje.
Baigę studijas dizaino absolventai sėkmingai dirba Lietuvos ir užsienio įmonėse, dizaino studijose, kuriančiose plataus vartojimo ir specializuotus, aukštos pridėtinės vertės gaminius, steigia asmenines dizaino įmones, dirba laisvai samdomais dizaineriais, konsultuoja įmones produktų dizaino klausimais. Absolventai specializuojasi baldų, transporto, elektronikos, ekspozicijų, parduotuvių įrangos, buitinių prietaisų, konceptualaus dizaino, medicininės įrangos, muzikos instrumentų, interjero elementų, mados aksesuarų, reklamos, paslaugų, pakuotės, mažosios architektūros, žaislų, edukacinių priemonių, šviestuvų, indų ir kitose dizaino srityse.
Baldų dizaino specializacija Telšiuose. Esate atviras kūrybiškiems iššūkiams, norite kurti tvaraus dizaino principais pagrįstą būsto ir erdvės dizainą ar projektuoti baldus ateities kartoms? Tada ši studijų programa – Jums!
Dizaino (Baldų dizaino) studijų programa ugdo baldų ir erdvės dizainerį – kritiškai mąstančią ir atsakingą asmenybę, gebančią inicijuoti inovacijų procesus, numatyti dizaino sprendimų perspektyvą bei kurti dizaino projektus, funkcinius ir patirtinius dizaino sprendimus, kurie atitiktų vartotojų lūkesčius ir būtų tvarūs socialiniu, ekologiniu ir ekonominiu požiūriu.
Studijos apima baldų ir erdvės dizaino tiriamąją bei inovacijų kryptis. Abi kryptys sudaro visumą – kūrybinį lauką, kuriame studentai gali išbandyti įvairius meninius ir eksperimentinius dizaino metodus, formuoti savo kūrybinį charakterį ir asmeninę dizainerio poziciją bei profesinių interesų kryptį.