Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Kompiuterių tinklų derintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540612

Valstybinis kodas

T43061203

Švietimo sritis

Informacijos ir ryšio technologijos

Švietimo posritis

Duomenų bazių ir tinklų projektavimas ir administravimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-30

Programos moduliai

10104

Programos apimtis kreditais

50
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos tikslas - parengti kvalifikuotą kompiuterių tinklų derintoją, išmanantį darbą kompiuterių tinkle ir gebantį dirbti įmonėse, kuriuose įdiegta techninė bei programinė įranga, sukurtas kompiuterių tinklas. Mokymo programa apibrėžia šias veiklos sritis: darbas su technine tinklo įranga, darbas su programine įranga, tinklo paslaugų konfigūravimas ir testavimas. Kompiuterių tinklo derintojas gali dirbti įmonėse, kurios turi išplėtotą kompiuterių tinklą ir įmonėse, kurios užsiima telekomunikacinių paslaugų diegimu. Praktika atliekama įmonėse, kurios diegia telekomunikacines paslaugas arba, kurioms reikalinga eksploatuoti vidines komunikacijas. Praktikos metu demonstruojamos, įtvirtinamos ir tobulinamos įgytos kompetencijos. Kompiuterių tinklo derintojo kvalifikacija suteikiama baigus visą mokymo programą ir įgijus apibrėžtas kompetencijas. Asmens kompetencijų vertinimo metu vertinamos profesinės žinios, praktiniai gebėjimai ir įgūdžiai. Įgytų kompetencijų vertinimą sudaro dvi dalys: teorinių žinių patikrinimas – testas ir praktinė dalis, kurios metu tikrinamos ir vertinamos įgytos kompetencijos. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijų mokslų studijų srities programas. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui.