Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Kompiuterių tinklų derintojas, LTKS IV

Pavadinimas anglų kalba

Computer network coordinator

Valstybinis kodas

PROFKVAL01626

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-30

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: parenka, montuoja ir derina duomenų perdavimo tinklą, eksploatuoja kompiuterinę techninę įrangą, parenka, naudoja ir išmano taikomąsias programas, stebi ir supranta duomenų srautą, pažįsta protokolus ir jungtis, analizuoja ir taiko informacinių sistemų saugumą, derina įvairias operacines sistemas, planuoja, organizuoja ir diegia kompiuterių tinklus, naudojasi duomenų bazėmis ir jų valdymo sistemomis.

Pasirenkamosios kompetencijos:
1. Projektuoti, kurti ir administruoti internetinius puslapius;
2. Dirbti su taškinės ir vektorinės grafikos programomis, mokėti kurti vektorinius vaizdus, redaguoti taškinės grafikos vaizdus, kurti montažus;
3. Programuoti nesudėtingas programas;
4. Redaguoti vaizdo medžiagą, taikyti įrangą;
5. Kurti, montuoti ir taikyti garso takelį;
6. Apdoroti trimatę ir dvimatę grafiką pagal vartotojo poreikius.