Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Vizualinės reklamos gamintojo modulinė profesinio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540414

Valstybinis kodas

T43041401

Švietimo sritis

Verslas ir administravimas

Švietimo posritis

Rinkodara

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

0 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

0 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Vizualinės reklamos gamintojas, LTKS IV

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2018-04-20

Programos moduliai

10057

Programos apimtis kreditais

90
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Programos paskirtis - parengti kvalifikuotą specialistą, gebantį komponuoti grafinius elementus, projektuoti kompiuterinėmis programomis, tvarkyti nuotraukas kompiuterinėmis programomis, grafinius darbus parengti spausdinti skaitmenine spauda, gaminti reklamos elementus, techniškai projektuoti ir pagaminti pakuotę, gaminti reklamos elementus iš lipnių plėvelių, gaminti reklamos elementus iš plastiko, organizuoti smulkųjį reklamos gamybos verslą. Ši programa skirta tęstiniam profesiniam mokymui. Programoje numatyti 9 kvalifikaciją sudarančioms kompetencijoms įgyti skirti moduliai. Modulių programose numatomas teorinis ir praktinis mokymas. Asmenys, įgiję vizualinės reklamos gamintojo kvalifikaciją, galės integruotis į vizualinę reklamą gaminančių įmonių veiklą, kurti vidutinį ar smulkųjį verslą. Baigus šią programą, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų studijų srities programas.