Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Programos
Išduodamas pažymėjimas
Kodas
Pavadinimas
260071306

Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

560071304

Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

T32104106

Automobilinio strėlinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

T32104102

Bokštinio krano operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

T32073211

Dailidės modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

260102202

Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

260102205

Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

T43071304

Elektriko modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

560071306

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų priežiūros meistro mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

261071301

Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110°C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

560071307

Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

560104103

Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

560104104

Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

T32104111

Kėlimo platformų ir jų įrangos operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

261071601

Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

T32104108

Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

265071302

Liftų elektromechaniko mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas

560071602

Liftų priežiūros meistro mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

261071602

Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto mokymo programa

3105,

Pažymėjimas


3106,

Pažymėjimas

T32072202

Medienos apdirbimo staklininko modulinė profesinio mokymo programa

4101,

Profesinio mokymo diplomas


4102,

Profesinio mokymo diplomas