Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešbučio ekonomo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541013

Valstybinis kodas

362101304

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Viešbučio ekonomas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

6 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

17 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Viešbučio ekonomas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

391
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji viešbučio ekonomai teoriniuose užsiėmimuose mokomi viešbučio veiklos ir ekonomo darbo organizavimo, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir estetikos, užsienio kalbos, darbų saugos ir higienos normų reikalavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta viešbučiuose, apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 10 savaičių. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami darbo organizavimo, priežiūros ir kt. gebėjimai.
Viešbučio ekonomo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.