Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Medkirčio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520821

Valstybinis kodas

261082102

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Medkirtys/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

4 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

2 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Medkirtys/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3449
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji miško pjovėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi motorinių pjūklų konstrukcijos, miškininkystės, miško kirtimo darbų organizavimo ir technologijos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo dirbtuvėse ir miško kirtimo biržėje. Praktinio mokymo trukmė – 2,5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami miško priežiūros ir kirtimo darbų ir kt. gebėjimai.
Miško pjovėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.