Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4540923

Valstybinis kodas

440092302

Švietimo sritis

Socialinė gerovė

Švietimo posritis

Socialinis darbas ir konsultavimas

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 2, Metais
Grupinio mokymosi, 2, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

31 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

48 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Socialinio darbuotojo padėjėjas, LTKS IV
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2706
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji socialinio darbuotojo padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi socialinio darbo pagrindų, fiziologijos ir slaugos pagrindų, sveikatos ir sanitarijos, socialinės paramos, socialinių paslaugų, bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir etiketo, teisės pagrindų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta profesinėje mokykloje arba praktikos vietose pagal sutartis. Praktinio mokymo trukmė 1496 val. Gamybinė praktika atliekama pas darbdavius, gamybinės praktikos trukmė - 600 val. Jos metu įtvirtinami ir tobulinami paslaugų teikimo gebėjimai likusiems be tėvų globos vaikams, socialinės rizikos vaikams ir jų šeimoms, vaikams su negalia ir jų šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, socialinės rizikos asmenims, neįgaliesiems, tautinėms mažumoms, pabėgėliams, bendruomenėms, asmenų priežiūros ir lankymo namuose bei buitinių, konsultavimo, reikiamų dokumentų paramai bei globai gauti tvarkymo ir gerovės kūrimo klausimai. Socialinio darbuotojo padėjėjo mokymo programa skirta asmenims turintiems vidurinį išsilavinimą.