Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Miško darbininko mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540821

Valstybinis kodas

330082101

Švietimo sritis

Miškininkystė

Švietimo posritis

Miškininkystė

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Miško darbininkas/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Miško darbininkas/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2551
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji miško darbininkai teoriniuose užsiėmimuose mokomi sodmenų auginimo, žemės dirbimo, miško atkūrimo, miško ūkinės botanikos, pagrindinių miško kirtimų, miškotyros pagrindų, medynų formavimo, apvaliosios medienos pagrindų, geodezinių matavimų, motorinių instrumentų ir jų panaudojimo, pirminio medienos apdirbimo ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomojoje eksperimentinėje urėdijoje, miškų urėdijose ir rangovinėse organizacijose. Praktinio mokymo trukmė – 45 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami žemės dirbimo, sodmenų auginimo ir priežiūros ir kt. gebėjimai.
Miško darbininko mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.