Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Europos Sąjungos teisė ir valdymas (anglų k. - European Union Law and Governance)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

anglų

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211KX012

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Programoje numatyti penki privalomieji studijų dalykai - ES institucijų sistema/Ginčų sprendimas ES; Vidaus rinkos teisės/Ekonominė ir pinigų sąjunga; ES prekybos politika ir teisė globalios ekonomikos kontekste; ES užsienio ir saugumo politika, taip pat II semestre numatyta 270 val. praktika studento pasirinktoje privačioje, valstybinio valdymo ar tarptautinės organizacijos institucijoje. Be privalomųjų dalykų studentai turi pasirinkti 4 iš 6 numatytų alternatyviai pasirenkamų studijų dalykų. Studijų pabaigoje ginamas magistro baigiamasis darbas.