Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Bioteisė (anglų k. - Biolaw)

Studijų krypties grupė

Teisė

Studijų kryptis

Teisė

Švietimo sritis

Teisė

Švietimo posritis

Teisė

Studijų rūšis

Universitetinės studijos

Studijų programos tipas

Pakopinės studijos

Studijų pakopa

Antrosios pakopos studijos

Programos vykdymo kalba

lietuvių

Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis ir (arba) kvalifikacija

Teisės magistras

Kvalifikacinio laipsnio ypatumai

Pagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis

Diplomo (pažymėjimo) blanko pavadinimas ir kodas

Magistro diplomas, 7104

Būtinas minimalus išsilavinimas

Aukštasis universitetinis išsilavinimas

Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)

90
Ištęstinė, 2, Metais
Nuolatinė, 1,5, Metais

Vertinimą atlikusi institucija

Studijų kokybės vertinimo centras

Akreditavimo įsakymas

SV6-30

Akreditavimo vertinimo išvados

Nėra duomenų

Valstybinis kodas

6211KX009

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

7470421

Finansinės grupės kodas

Nėra duomenų

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Aprašymo santrauka

Būsimieji bioteisės specialistai studijuoja teisės specialias disciplinas, susijusias su biomedicinos ir biotechnologijų sritimi, žmogaus teises, bioteisės filosofinius pagrindus, žmogaus teises biomedicinoje, biotechnologijų teisinį reglamentavimą, etinį auditą, prokreacijos ir genų technologijų medicininius ir teisinius aspektus, teisinę atsakomybę biomedicinoje, biomedicininių tyrimų priežiūrą, gyvūnų gerovės apsaugą.
Praktinis mokymasis nenumatytas.