Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonterio mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3520713

Valstybinis kodas

262071302

Švietimo sritis

Inžinerija ir inžinerinės profesijos

Švietimo posritis

Elektra ir energija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonteris/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

14 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo elektromonteris/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

1327
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonteriai teoriniuose užsiėmimuose mokomi elektrotechnikos pagrindų, elektrotechninių medžiagų pažinimo, brėžinių skaitymo, darbų saugos ir aplinkosaugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta įvairiose elektros įrenginius eksploatuojančiose įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 8 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami elektros įrenginių priežiūros, taisymo ir kt. gebėjimai.
Elektros įrenginių priežiūros ir taisymo elektromonterio mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.