Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Viešbučio kambarinės mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

4541013

Valstybinis kodas

362101305

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Viešbučio kambarinė/3

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

III

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

3

Būtinas minimalus išsilavinimas

Vidurinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 15, Savaitėm
Grupinio mokymosi, 15, Savaitėm

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

8 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

10 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Viešbučio kambarinė/3
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-10-15

Programos moduliai

1318
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Viešbučio kambarinės kvalifikacija reikalinga norint dirbti viešbučio kambarine.
Asmuo, įgijęs viešbučio kambarinės kvalifikaciją, turi:
gebėti savarankiškai valyti ir tvarkyti viešbučio patalpas, kambarius ir įrangą, racionaliai naudoti viešbučio materialinius išteklius, saugiai dirbti su įrenginiais, inventoriumi, cheminėmis valymo priemonėmis, naudotis valymo technologijomis, suteikti informaciją apie viešbučio paslaugas, užsakymus užsienio kalba, suteikti pirmąją medicinos pagalbą;žinoti viešbučio darbo organizavimo principus ir svetingumo nuostatas, įrenginių, inventoriaus, cheminių valymo priemonių paskirtį, naudojimo taisykles, patalpų valymo ir tvarkymo būdus, taisykles, eiliškumą, augalų priežiūros reikalavimus, darbo saugos ir higienos normų reikalavimus;mokėti dirbti su įrenginiais, kokybiškai atlikti patalpų ir įrangos valymo (tvarkymo) darbus, organizuoti savo darbą.
Viešbučio kambarinės kvalifikaciją galima įgyti darbo rinkos ar pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal viešbučio kambarinės mokymo programą.
Norintiems siekti viešbučio kambarinės kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą.
Įgiję viešbučio kambarinės kvalifikaciją asmenys gali dirbti kambarinės darbą viešbučiuose, svečių namuose, moteliuose ir kitose apgyvendinimo paslaugas teikiančiose įmonėse.