Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Mūrininko pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520732

Valstybinis kodas

161073202

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Mūrininko padėjėjas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

6 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Mūrininko padėjėjas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

3191

Programos apimtis kreditais

15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji mūrininko padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti medžiagas, mūro darbų technologijos, brėžinių ir pastatų dalių, profesinių skaičiavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokymo dirbtuvėse (trukmė - 4 savaitės) ir įmonėje, užsiimančioje mūro darbais (trukmė - 1 savaitė). Praktinio mokymo trukmė – 5 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami medžiagų pažinimo, mūro darbų technologijos ir kt. gebėjimai.
Mūrininko padėjėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.