Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Mūrininko padėjėjas/1

Pavadinimas anglų kalba

Mason's Assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01610

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-12-06

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, parenka įrankius ir paruošia medžiagas hidroizoliavimo, mūro darbams, paruošia darbo vietą, įrengia paaukštinimus, paruošia skiedinį rankiniu būdu ir naudojant maišyklę, mūrija paprastas sienas ir pertvaras iš plytų ir blokelių, įrengia angas ir jas perdengia sąramomis, tinkamai išardo mūro konstrukcijas.