Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3540721

Valstybinis kodas

330072104

Švietimo sritis

Gamyba ir perdirbimas

Švietimo posritis

Maisto produktų technologijos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Maisto pramonės darbuotojas

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Programos trukmė

Dieninė, 3, Metais
Grupinio mokymosi, 3, Metais

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

71 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

60 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Maisto pramonės darbuotojas
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2510
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji maisto pramonės darbuotojai teoriniuose užsiėmimuose mokomi mėsos, pieno, duonos gaminių ir kitų maisto produktų gamybos technologijų, maisto produktų mikrobiologijos, sanitarijos ir higienos pagrindų, maisto produktų biochemijos, žaliavų savybių ir naudojimo, žaliavų ir produkcijos sandėliavimo, gamybos technologijos parametrų kontrolės, darbo su gamybos technologiniais įrengimais ir įrankiais, žaliavos ir produkcijos kokybės nustatymo, apskaitos dokumentų tvarkymo, gamtos ir darbų saugos, informacinių technologijų, specialybės užsienio kalbos, ekonomikos ir verslo pagrindų, valstybinės kalbos kultūros ir specialybės kalbos, menų ir meninės raiškos, estetikos, kūno kultūros, civilinės saugos ir kt.
Praktinis mokymas vyksta laboratorijose, bazinėse maisto pramonės įmonėse. Praktinio mokymo trukmė – 44 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami mėsos, pieno, duonos gaminių ir kitų maisto produktų gamybos technologijų, maisto produktų mikrobiologijos ir kt. gebėjimai.
Maisto pramonės darbuotojo mokymo programa skirta asmenims, turintiems pagrindinį išsilavinimą.