Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Maisto pramonės darbuotojas

Pavadinimas anglų kalba

Food industry employee

Valstybinis kodas

PROFKVAL00269

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

IV

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

4

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-26

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Maisto pramonės darbuotojo kvalifikacija reikalinga norint dirbti maisto pramonės darbuotoju. Asmuo, įgijęs maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją, turi: gebėti parinkti tinkamas žaliavas ir medžiagas maisto produktų gamybai, atlikti žaliavos paruošimo technologines operacijas, naudojantis įrengimais bei inventoriumi, nustatyti maisto produktų žaliavos kokybę, apskaičiuoti reikiamą maisto produktų žaliavos kiekį, ruošti maisto produktų pusgaminius ir nustatyti jų kokybę, atlikti maisto produktų gamybos technologinius procesus, vertinti produkcijos kokybę technologinių procesų tarpiniuose ir galutiniuose etapuose, tinkamai pasiruošti darbo vietą;žinoti maisto produktų gamybos technologijas, maisto produktų mikrobiologijos pagrindus, asmens higienos ir sanitarijos reikalavimus, gamtos ir darbų saugos taisykles;mokėti dirbti kruopščiai, atsakingai ir savarankiškai, organizuoti savo darbą, efektyviai bendrauti su klientais ir kolegomis. Maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal maisto pramonės darbuotojo mokymo programą. Norintiems siekti maisto pramonės darbuotojo kvalifikacijos reikia turėti pagrindinį išsilavinimą. Įgiję maisto pramonės darbuotojo kvalifikaciją asmenys gali dirbti maisto pramonės darbuotojais maisto gamybos ir perdirbimo įmonėse, kombinatuose, įvairiuose konservų gamybos cechuose, kepyklose, įgiję patirties - maisto pramonės kombinato, cecho meistrais ar vadybininkais.