Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Dažytojo pirminių žinių ir įgūdžių mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

2520732

Valstybinis kodas

161073201

Švietimo sritis

Architektūra ir statyba

Švietimo posritis

Statyba ir statybos inžinerija

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Dažytojo padėjėjas/1

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pradinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Nėra duomenų

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

2 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

6 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Dažytojo padėjėjas/1
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2302

Programos apimtis kreditais

15
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

Būsimieji dažytojo padėjėjai teoriniuose užsiėmimuose mokomi pažinti medžiagas, skaityti brėžinius, pažinti pastatų dalis, dažymo darbų technologijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, aplinkosaugos žinių pagrindų, profesinių skaičiavimų ir kt.
Praktinis mokymas vyksta mokomosiose dirbtuvėse ir įmonėje, užsiimančioje dažymo darbais. Praktinio mokymo trukmė - 5,4 savaitės. Jo metu įtvirtinami ir tobulinami dažymo darbų, brėžinių skaitymo ir kt. gebėjimai.
Dažytojo padėjėjo mokymo programa skirta asmenims, sulaukusiems 18 metų.