Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Dažytojo padėjėjas/1

Pavadinimas anglų kalba

Painter’s assistant

Valstybinis kodas

PROFKVAL01635

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

I

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

1

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2017-11-08

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Šią kvalifikaciją įgijęs asmuo: laikosi darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų, parenka reikiamas medžiagas paviršių paruošiamiesiems bei dažymo darbams, parenka reikiamus įrankius, prietaisus jais naudotis, paruošia įvairius paviršius dažymo darbams, užtepant plyšius, glaistant, gruntuojant, dažo vandeniniais ir nevandeniniais dažais, tapetuoja vertikalius paviršius paprastais tapetais.