Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Įtraukti palyginimui

Virėjo mokymo programa

Kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)

3511013

Valstybinis kodas

267101301

Švietimo sritis

Paslaugos asmenims

Švietimo posritis

Viešbučių ir maitinimo paslaugos

Suteikiamos kvalifikacijos pavadinimas

Virėjas/2

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Būtinas minimalus išsilavinimas

Pagrindinis išsilavinimas

Kiti reikalavimai

Programa skirta žmonėms su lengva protine negalia

Profesinio rengimo standarto pavadinimas, kodas

Virėjo rengimo standartas, S381104

Vidutinė teorinio mokymo trukmė

31 sav.

Vidutinė praktinio mokymo trukmė (įskaitant ir baigiamąją praktiką)

32 sav.

Išsilavinimo, kvalifikacijos ir mokymosi pasiekimų dokumentų pavadinimai, kodai

Virėjas/2
Profesinio mokymo diplomas, 4101
Profesinio mokymo diplomas, 4102

Aprašymo santraukos parengimo arba atnaujinimo data

2014-08-22

Programos moduliai

2259

Programos apimtis kreditais

0
Daugiau apie programą

Institucijos, teikiančios šią programą

Programos panašiais pavadinimais

Programos teikiančios tas pačias kvalifikacijas

Europass pažymėjimo priedėlis

Lietuvių k. Lietuvių k. Anglų k. Anglų k.

Aprašymo santrauka

21 Programos anotacija PR3 Būsimieji virėjai mokomi maisto ruošimo technologijos, maisto prekių mokslo, maisto ruošimo įrengimų, gamybos organizavimo maitinimo įmonėje, darbuotojų saugos ir sveikatos, geros higienos ir geros gamybos praktikos, kalkuliacijos ir apskaitos, darbo teisės ir ekonominių žinių pagrindų, informacinių technologijų.
Praktinis mokymas vyksta mokymo įstaigoje. Praktinio mokymo trukmė 16,5 sav., (496val.). Praktinio mokymo metu formuojami profesiniai įgūdžiai.
Programa skirta žmonėms su lengva protine negalia.