Contact Us Pastebėjote neatitikimą Share Forumas Įeiti Žinynas

Virėjas/2

Pavadinimas anglų kalba

Cook

Valstybinis kodas

PROFKVAL01645

Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis

II

Europos kvalifikacijų sąrangos lygis

2

Aprašymo parengimo arba atnaujinimo data

2016-01-20

Kvalifikaciją suteikiančios programos

Kvalifikaciją teikiančios institucijos

Aprašymas

Virėjo kvalifikacija reikalinga norint dirbti virėju. Asmuo, įgijęs virėjo kvalifikaciją, turi: - gebėti organizuoti virtuvės darbą pagal higienos normų bei technologinius reikalavimus, tinkamai atlikti pirminį produktų ir pusgaminių paruošimą, gaminti kokybiškus šaltus ir karštus patiekalus, padažus, sriubas, desertus ir konditerijos gaminius, gėrimus, savarankiškai apskaičiuoti reikiamų maisto produktų kiekį, išeigos normą ir patiekalų kainas, serviruoti stalus, naudotis informacinėmis technologijomis, saugiai dirbti technologiniais įrengimais, įvertinti verslo aplinką; - žinoti maisto produktų savybes ir laikymo sąlygas, maisto gaminimo receptus, gaminimo technologijas, darbų saugos ir higienos normų reikalavimus, virtuvės darbo organizavimo ir apskaitos pagrindus; - mokėti atrinkti produktus, dirbti su virtuvės technologiniais įrengimais ir priemonėmis, ruošti įvairius patiekalus, organizuoti savo darbą. Virėjo kvalifikaciją galima įgyti pagrindinio profesinio mokymo įstaigose, vykdančiose mokymą pagal virėjo mokymo programą. Norintiems siekti virėjo kvalifikacijos galima turėti nebaigtą pagrindinį išsilavinimą. Įgiję virėjo kvalifikaciją asmenys gali dirbti įvairiose viešojo maitinimo įmonėse ir įstaigose.